shadow_left
Logo
|    Centrum Medyczne "Rokitek"    |    ul. Rokitek 41A    |    27-600 Sandomierz   | (+48) - 015 - 833 12 12 | (+48) - 015 - 833 13 33
| (+48) - 015 - 833 11 83 | (+48) - 015 - 644 66 62
shadow_r

Sonda

Jak oceniacie Państwo jakość naszych usług?
 
 
   
System rejestracji

Preferujemy rejestrację telefoniczną. Można również zarejestrować się osobiście,
bądź przez znajomych. Wkrótce planujemy rejestrację przez internet on-line.
Telefoniczna rezerwacja wizyt odbywa się:

  • w dni powszednie od 7.00 do 17.00

 

Z uwagi na zgłaszane przez pacjentów zastrzeżenia co do długości oczekiwania
na połączenie z centrum wprowadziliśmy dodatkową linię telefoniczną.

TELEFONY
15 833-12-12;     15 833-13-33;     15 833-11-83

R E J E S T R A C J A    P A C J E N T A 

Rejestracja Pacjentów do Poradni POZ / Dziecięcej
odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w dniu wizyty od godziny 700

Rejestracja Pacjentów POZ na WIZYTY DOMOWE
odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w dniu wizyty w godzinach 700 – 1000 .

Rejestracja Pacjentów Poradni specjalistycznych
odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich zgodnie z obowiązującą wcześniejszą rejestracją.

Rejestracja Pacjentów Poradni specjalistycznych PIERWSZORAZOWYCH
odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich zgodnie z kolejką oczekujących.
Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, PESEL oraz numer NFZ.

Image