shadow_left
Logo
|    Centrum Medyczne "Rokitek"    |    ul. Rokitek 41A    |    27-600 Sandomierz   | (+48) - 015 - 833 12 12 | (+48) - 015 - 833 13 33
| (+48) - 015 - 833 11 83 | (+48) - 015 - 644 66 62
shadow_r

Sonda

Jak oceniacie Państwo jakość naszych usług?
 
 
   
CM Rokitek - Lider Regionu
        Czy takie miejsce jak serialowy szpital w Leśnej Górze można oglądać tylko w tele-wizji? Nie. Można je także zobaczyć, a nawet skorzystać z jego usług w… Sandomierzu. To Centrum Medyczne „Rokitek”, które nasza kapituła nagrodziła statuetką Lidera Regionu w kategorii zdrowie. Za co? Oto uzasadnienie.

      Pomysł na Centrum Medyczne „Rokitek” w Sandomierzu narodził się w roku 1999. Wówczas to dwóch lekarzy, specjalistów II stopnia z pediatrii, zrezygnowało na fali wdraża-nej reformy służby zdrowia z dotychczasowej pracy. Jeden pozostawił funkcję ordynatora oddziału dziecięcego, a drugi posadę w ośrodku zdrowia. Zamiast ciągle narzekać na niedo-statki w „budżetówce”, rozpoczęli adaptację kupionego za kredyty dużego, ale zniszczonego budynku. Aby zrealizować swoje marzenie, nasi kolejni Liderzy Regionu stworzyli spółkę z prężnie działającą  firmą budowlaną „Now-Bud” z Edwardem Wnukiem na czele, która w dużym stopniu skredytowała tę inwestycję. W ten oto sposób do dwóch pierwszych założycieli dołączyli kolejni czterej. Po totalnej adaptacji pomieszczeń powstało Centrum Medyczne z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy Sandomierza nie mogli się nadziwić, że ledwie rok wystarczył, aby piękna, nowa przychodnia zaczęła przyjmować pierwszych pacjentów.
 
    Zgodnie z założeniem, obok gabinetów lekarza rodzinnego powstały liczne gabinety specjalistyczne, między innymi alergologiczny, dermatologiczny, laryngologiczny, ginekolo-giczny, okulistyczny, reumatologiczny, medycyny pracy, psychiatryczny, chirurgii dziecięcej, preluksacyjny i chirurgii naczyniowej z dwiema salami operacyjnymi. Ponieważ od początku celem nowego centrum była kompleksowość świadczonych usług, powstały piękny gabinet rehabilitacji i fizykoterapii, pracownia ultrasonograficzna, pracownia radiologiczna, laborato-rium. Na prośbę pacjentów część budynku zaadoptowano pod aptekę.
 
    - Od samego początku ocenialiśmy wprowadzone przez siebie „ankiety satysfakcji pa-cjenta”. Zdobywaliśmy ich zaufanie rzetelnością świadczonych usług, fachowością oraz orga-nizowaniem licznych „białych niedziel”, podczas których udostępnialiśmy wszystkim chęt-nym bardziej oblegane poradnie i specjalistów. Takich niedziel zorganizowaliśmy około czterdziestu-mówi jeden ze współwłaścicieli przychodni Aleksander Kłeczek.
Równolegle z otworzeniem Centrum Medycznego, które ze względu na nazwę osiedla na-zwano „Rokitek”, ruszyła filia w Koprzywnicy, gdzie świadczone są usługi przede wszystkim dla ludności wiejskiej.
 
    - Cały czas rozszerzamy profil działalności. Podjęliśmy się wykonywania rozmaitych dodatkowych badań, na przykład laboratoryjnych, radiologicznych, ultrasonograficznych czy badań w ramach medycyny pracy. Ponieważ istnieje na to zapotrzebowanie, wykonujemy na zasadach komercyjnych oraz bezpłatnie w ramach umowy z NFZ zabiegi operacyjne, takie jak usuwanie żylaków kończyn dolnych, stulejek, przepuklin, znamion itp. Nasze centrum świadczy usługi dla mieszkańców Sandomierza oraz dla mieszkańców okolicznych wiosek, z przewagą tych drugich – dodaje drugi z właścicieli przychodni, Jacek Łabudzki.
      Mimo tak błyskawicznego rozwoju szefowie „Rokitka” snują już kolejne plany. Chcą utwo-rzyć centrum diagnostyki nieinwazyjnej i centrum chirurgii jednego dnia. Planują także uzy-skanie certyfikatu jakości świadczonych usług (ISO). Myśląc o przyszłości, nie zapominają o teraźniejszości. Są więc między innymi członkami stowarzyszenia „Medycyna Polska”, które powstało z inicjatywy Andrzeja Witka, lidera firmy „Center-Med” z Tarnowa. Stowa-rzyszenie skupia najbardziej prężne przychodnie z kilku województw południowej Polski. Pierwszą wspólną inicjatywą tej organizacji była ogłoszona jesienią ubiegłego roku „biała niedziela” pod hasłem „Pięć ton zdrowia”. W tym dniu „Rokitek” bezpłatnie zaszczepił prze-ciwko grypie wszystkich 170 chętnych z Sandomierza, mierzył ich wagę i ciśnienie oraz bez-płatnie ocenił poziom cholesterolu i glukozy. Każdy uczestnik otrzymał kilka kilogramów… jabłek, które ułożone w formie piramidy symbolizowały zdrowie.

        W ubiegłym roku zaczął funkcjonować w „Rokitku” system abonamentowy, który na początku adresowany był przede wszystkim do pracodawców  w ramach medycyny pracy, lecz teraz jest także opracowany wariant  dla indywidualnego pacjenta.

Aleksander Kłeczek, współwłaściciel Centrum Medycznego „Rokitek”:
- Naszym atutem jest znakomita kadra lekarsko - pielęgniarska zarówno pod względem mery-torycznym, jak i podejściem do chorego, co skutkuje popularnością naszych poradni. Zatrud-niamy około 30 lekarzy po II stopniu specjalizacji, część z doktoratami. Przy tysiącach osób przyjmowanych w ciągu roku praktycznie wyeliminowaliśmy kolejki. Jest to efekt dużej dys-cypliny pracy całego naszego zespołu, kilku lat doświadczeń oraz dobrego porozumienia z naszymi pacjentami.

Lider Regionu